Theo đó, đối với các huyện đã có tiềm năng rõ rệt để phát triển du lịch nông thôn, cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ để thu hút khách du lịch. Điều này sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của khách. Từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường kết nối với các công ty lữ hành.

UBND TP cũng cho biết, Sở Du lịch cần đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển du lịch nông thôn, nhất là chính sách liên quan đến các thủ tục quản lý người nước ngoài, quản lý lưu trú.

TP. HCM phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng - ảnh 1
Du lịch về nông thôn, các làng nghề. Ảnh minh họa.

Ngoài ra còn phải đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ hộ dân làm du lịch ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn vay và chính sách hỗ trợ đào tạo để đầu tư phát triển du lịch. UBND TP cũng lưu ý việc phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn phải gắn kết mật thiết với việc hình thành các sản phẩm đặc sản nông nghiệp, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ đặc trưng của mỗi địa phương, vùng, miền.

Sở Văn hóa và Thể thao cần hỗ trợ 5 huyện của thành phố để phát triển các làng văn hóa du lịch đặc trưng, tạo điểm đến hấp dẫn và giới thiệu bản sắc văn hóa gắn với đặc trưng của từng địa phương.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng đưa ra các đề xuất tháo gỡ các khó khăn về thủ tục cấp phép xây dựng các công trình phụ (điểm dừng chân, nhà vệ sinh, khu dịch vụ cho khách du lịch...) trên đất nông nghiệp của các hộ dân sản xuất các ngành nghề nông thôn gắn với phát triển du lịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận dụng các chính sách hỗ trợ đã ban hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại 5 huyện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo ra các điểm đến có sản phẩm phong phú, chất lượng.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu UBND của 5 huyện cần tăng cường truyền thông, quảng bá sản phấm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng.