Lao động tiên tiến 3 năm liền có được nâng lương trước hạn?

Ông Huỳnh Văn Quang Vũ, công tác tại Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, hỏi khi xây dựng Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, đơn vị ông quy định cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 3 năm liền đủ tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn thì có được không?
Ông Vũ tham khảo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV thấy có quy định, điều kiện thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn là “Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 thông tư này đạt đủ 2 điều kiện tại khoản 2 Điều 2 thông tư này và lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản…”.
Còn tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV nêu trên có nội dung “Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị...”.
Tại Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, danh hiệu Lao động tiên tiến được hiểu là danh hiệu thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản đối với cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, đạt năng suất và chất lượng cao.
Vậy, căn cứ các quy định trên, khi xây dựng Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, đơn vị quy định cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 3 năm liền đủ tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn có được không?
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo đó, tại điểm e khoản 1 Điều 3 thông tư này không quy định cụ thể thành tích dùng làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn mà do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp uỷ và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.
Vì vậy, việc quy định các thành tích công tác cụ thể như các danh hiệu thi đua (lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua,...), các danh hiệu vinh dự của Nhà nước,... là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị trao đổi với cấp uỷ và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với cấp độ thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị, bảo đảm không trái với hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV nêu trên.
Theo Chinhphu.vn
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
80 tuổi có được phép chạy xe máy?

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

(PLO)- Ông tôi đã 80 tuổi nhưng thích chạy xe máy đi lòng vòng quanh thành phố, tôi lo không biết người cao tuổi như ông có được phép lái xe máy nữa không?