Nhiều bộ, ngành không chịu 'nhả' trụ sở cũ

Nhiều bộ, ngành không chịu 'nhả' trụ sở cũ

(PLO)- Chủ trương di dời trụ sở các bộ, ngành, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành Hà Nội đã phá sản vì nhiều đơn vị không chịu “nhả” trụ sở cũ.
Quy định rõ 5 trường hợp không được nhập hộ khẩu

Quy định rõ 5 trường hợp không được nhập hộ khẩu

Không được nhập hộ khẩu vào: nhà trên đất cấm xây dựng; nhà đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết...