Từ khóa:

#Moscow
Tìm thấy 271 kết quả
Chuyên gia giải mã việc Nga liên tục bị UAV tấn công

Chuyên gia giải mã việc Nga liên tục bị UAV tấn công

(PLO)- Việc các UAV nghi của Ukraine tấn công vào Moscow, Crimea, vào tàu Nga ở Biển Đen có thể nhằm đánh lạc hướng chuyện Ukraine phản công thất bại hoặc nhằm phân tán sự tập trung của chỉ huy Nga, theo giới chuyên gia.