Mức tạm ứng bồi thường tai nạn của bảo hiểm xe bắt buộc

Thời gian qua, tôi được biết đã có nhiều thay đổi về chính sách bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới từ đầu tháng 3, trong đó có quy định rõ về mức tạm ứng bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng khi xảy ra tai nạn.

Vậy xin hỏi, theo quy định mới nhất hiện nay thì mức tạm ứng bồi thường này được quy định ra sao?

Bạn đọc Hùng Cường (TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Từ ngày 1-3, Nghị định 03/2021 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Nghị định 103/2008) sẽ chính thức có hiệu lực.

Về mức tạm ứng bồi thường thiệt hại sức khỏe, tính mạng, Nghị định 03/2021 đã đưa ra quy định rõ ràng hơn so với Nghị định 103/2008.

Theo đó, nếu trước đây khoản 2 Điều 14 Nghị định 103/2018 chỉ quy định trường hợp cần thiết doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Nay, tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 03/2021 đã nêu rõ hơn: Trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì áp dụng mức tạm ứng sau:

 - 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/người/vụ đối với trường hợp tử vong.

-  50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/người/vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì mức tạm ứng bằng:

- 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định trường hợp tử vong.

- 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/người/vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Như vậy, Nghị định 03/2021 đã quy định rõ hơn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong việc tạm ứng và mức tạm ứng bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. 


Trị 'hung thần' karaoke không khó nếu...

Trị 'hung thần' karaoke không khó nếu...

(PLO)- Chừng hơn 10 phút sau khi tôi gọi điện, cảnh sát khu vực đã có mặt và yêu cầu nhóm người đang ngồi nhậu nhẹt không được tiếp tục hát karaoke gây ồn ào...