Năm 2012, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 30.000 đồng/tháng

Số tiền trên được lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên của ngân sách trung ương là 763,8 tỷ đồng và nguồn dự phòng chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2011 là 166,2 tỷ đồng trong năm 2011.

Năm 2012, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, với mức 30.000 đồng/hộ/tháng. Số tiền sẽ được hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân.

Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo đúng thời gian, đối tượng theo quy định.

Được biết, số hộ nghèo trong cả nước hiện nay là 3.055.566 hộ.

Theo Nam Anh ( VnEconomy)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm