Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo về tin tặc

Văn bản nêu rõ ngày 29-7, hệ thống CNTT của Vietnam Airlines và một số hệ thống CNTT của Việt Nam đã bị tin tặc tấn công. Để đảm bảo an toàn hệ thống CNTT ngành ngân hàng, Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng và các tổ chức trung gian thanh toán thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra tình hình an toàn, an ninh hệ thống CNTT của đơn vị mình, đặc biệt là các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên mạng Internet như hệ thống website, Internet Banking… Ngoài ra, tăng cường các biện pháp an ninh bảo mật hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, dữ liệu được sao lưu và phục hồi khi cần thiết.

Bên cạnh đó, phân công cán bộ trực 24/7 và tăng cường các biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật ký (log) của các hệ thống CNTT quan trọng. Trong trường hợp phát hiện các sự cố an ninh thông tin cần thông báo kịp thời cho Phòng An ninh thông tin, Cục Công nghệ tin học theo số điện thoại: 04.32595983 hoặc 0123.8595983, email: antt@sbv.gov.vn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm