Từ ngày 1-1-2017:

Nhà, đất thừa kế được miễn lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 301/2016/TT – BTC hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ và kê khai, nộp lệ phí trước bạ.

Theo đó, các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ ở lĩnh vực nhà đất gồm nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

Nhà, đất thừa kế được miễn lệ phí trước bạ ảnh 1

Từ ngày 1 - 1 - 2017, nhiều loại hình nhà, đất sẽ không phải đóng lệ phí trước bạ

Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể.

Ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở...

Ngoài việc quy định các loại hình nhà, đất được miễn thuế trước bạ, Thông tư 301 cũng hướng dẫn cách tính thuế trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5% giá trị của hợp đồng mua bán nhà, đất. Ngoài ra, Thông tư 301 cũng quy định nhiều đối tượng chịu thuế trước bạ: Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao, tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy…

Riêng các loại máy, thiết bị thuộc diện phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

Nhà, đất thừa kế được miễn lệ phí trước bạ ảnh 2