Nỗi lo bong bóng nhà đất, chứng khoán

Nỗi lo bong bóng nhà đất, chứng khoán

(PLO)- Bất động sản lên cơn sốt giá khắp nơi, một mặt do công tác quản lý đất đai, thổi giá nhưng mặt khác còn do dòng tiền đang chảy mạnh vào thị trường này.