Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 1

Quan Âm tu viện, quận Phú Nhuận nơi có 7 đóa sen thắp sáng kênh

 
Nhiêu Lộc Thị Nghè 

Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 23 đài sen trước tu viện Quan Âm. Những đài sen đã thu hút nhiều người dân xung quanh, hoa sen cao 3m có 24 cánh được kết thành 3 lớp, các đài sen được đặt trải dài trên dòng kênh. 

 Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 3Sư thầy cùng mọi người vui vẻ đón chờ những đóa sen hạ thủy 

Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 4 Cận cảnh đóa sen khổng lồ. 

Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 5

Ý nghĩa của 7 đóa sen là 7 bước đi của đức Phật khi chào đời, hoa sen cũng chính là biểu tượng của Phật giáo mang ý nghĩa triết lý, nhân sinh trong phật giới. 

 Những đóa sen khổng lồ trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 6

  THẾ HUYỀN