Nông trường Sông Hậu có 'chủ nhân' mới

Ngày 21-11, nguồn tin của PLO cho biết UBND TP Cần Thơ đã lựa chọn được nhà nhà đầu tư tham gia phương án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ thống nhất chủ trương chọn Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là nhà đầu tư thực hiện phương án chuyển đổi. Giao cho Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND thành phố triển khai thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định.

Trở thành nhà đầu tư, Vinamilk có trách nhiệm cùng Nông trường Sông Hậu tham gia đàm phán với các ngân hàng thương mại về thanh toán nợ gốc, nợ lãi, đồng thời phải ứng trước tối thiểu 149,9 tỉ đồng để Nông trường Sông Hậu xử lý nợ tại các ngân hàng. Trường hợp từ bỏ quyền góp vốn, nhà đầu tư không được nhận lại tiền ứng trước. 

Nông trường Sông Hậu có 'chủ nhân' mới ảnh 1
Thu hoạch lúa ở Nông trường Sông Hậu

Ngoài ra, nhà đầu tư cam kết góp đủ, đúng hạn số vốn và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính, tài sản khác của công ty TNHH hai thành viên trở lên trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Đồng thời phải kế thừa, tiếp nhận và sử dụng toàn bộ lao động, ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ và lao động trong hộ hợp đồng khoán; kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của Nông trường Sông Hậu, duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của Nông trường Sông Hậu. 

Trong thời hạn năm năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đi vào hoạt động ổn định, nhà đầu tư không được rút vốn góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức. 

Nông trường Sông Hậu được thành lập tháng 4-1979, là một trong những đơn vị kinh tế nhà nước nổi bật ở thời kỳ đổi mới. Đến năm 1992, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước Nông trường Sông Hậu với 100% vốn nhà nước.

Trong quá trình hoạt động, Nông trường Sông Hậu đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng,… Vấn đề tồn động lớn nhất tại nông trường là tài chính, nợ gốc lãi ngân hàng lớn, chưa có nguồn chi trả, dẫn đến vốn chủ sở hữu bị âm hơn 376 tỉ đồng.