Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“

Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“

(PLO)- Việc công nhận kỷ lục thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam là sự xác nhận công sức người nông dân cũng như doanh nghiệp trong ngành cà phê.
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 2
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 3
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 4
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 5
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 6
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 7
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 8
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 9
Nữ tướng cà phê:“Đi ngược dòng và khát khao để lại di sản cà phê cho thế hệ sau“ ảnh 10

Đọc thêm