Petro Vietnam lãi cả ngàn tỉ nhờ gửi ngân hàng

Đặc biệt theo VnEconomy, lượng tiền và tương đương tiền của tập đoàn này lên tới 97.110 tỉ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn lên tới 26.041 tỉ đồng, các khoản tiền gửi ngắn hạn có thời hạn thu hồi gốc nhỏ hơn hoặc bằng ba tháng tại các ngân hàng thương mại là 70.110 tỉ đồng…

Tổng các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng lấy lãi của Petro Vietnam đã vượt 168.600 tỉ đồng. Như vậy, mỗi năm khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn này cũng có thể đem về cho Petro Vietnam hàng ngàn tỉ đồng tiền lãi. Cụ thể, doanh thu tài chính của tập đoàn lên tới hơn 9.757 tỉ đồng, trong đó lãi tiền gửi cho vay 3.489 tỉ đồng.

Theo một số chuyên gia tài chính, việc giữ một lượng lớn tiền mặt cùng với tiền có kỳ hạn gửi dưới ba tháng có thể gây lãng phí đáng kể, giảm hiệu quả đầu tư tài chính. Chẳng hạn, nếu khoản tiền trên được chuyển sang gửi ngân hàng có kỳ hạn dài hơn, số lãi thu về sẽ tăng hàng trăm tỉ đồng.