Phấn đấu xuất khẩu 50 triệu USD thuốc, vắc xin thú y mỗi năm

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030.

Đề án đưa ra mục tiêu xây dựng được ít nhất 3.000 cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Nâng cao tỷ trọng gia súc được giết mổ tập trung công nghiệp đạt 60% vào năm 2025 và 70% năm 2030; tương ứng với gia cầm là 40% năm 2025 và 50% năm 2030.

Phấn đấu xuất khẩu 50 triệu USD thuốc, vắc xin thú y mỗi năm ảnh 1

Đề án đưa ra mục tiêu xây dựng được ít nhất 3.000 cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: VG

Một nội dung đáng chú ý trong đề án là tăng cường công tác quản lý sử dụng và phòng, chống kháng kháng sinh có hiệu quả. Trong giai đoạn 2021-2030, đề án đặt mục tiêu việc sản xuất vắc xin thú y trong nước phải cung ứng được ít nhất 80% tổng nhu cầu phòng bệnh cho động vật. Đồng thời, sản xuất thuốc, vắc xin thú y cho xuất khẩu phải đạt khoảng 50 triệu USD/năm...

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thú y; kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật; nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật; nâng cao năng lực quản lý thuốc thú y...

Đề án đã thông qua bốn dự án ưu tiên. Dự án 1 là tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người. Dự án 2 tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật.

Dự án 3 nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin thú y đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Cuối cùng là Dự án đầu tư, nâng cấp, tăng cường năng lực quản lý, hệ thống các phòng thử nghiệm chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.