Theo hồ sơ, Liên hiệp HTX CT ký hợp đồng với Công ty NP thực hiện thi công nạo vét bằng xáng thổi kênh Cái Da. Liên hiệp HTX CT cho rằng tổng khối lượng mình đã thực hiện là hơn 7.200 m3 (trị giá hơn 144 triệu đồng), mới tạm ứng 90 triệu đồng nên yêu cầu Công ty NP thanh toán nốt hơn 54 triệu đồng. Phía Công ty NP không đồng ý, nói tổng khối lượng mà Liên hiệp HTX CT thực hiện chỉ làhơn 3.500 m3 (trị giá hơn 70 triệu đồng). Liên hiệp HTX CT đã tạm ứng 90 triệu đồng là vượt quá khối lượng thi công...

Xửsơ thẩm hồi tháng 8-2016, TAND quận Ninh Kiều buộc Công ty NP thanh toán tiếp cho Liên hiệp HTX CT hơn 54 triệu đồng. Công ty NP kháng cáo.

Theo tòa phúc thẩm, việc cấp sơ thẩm căn cứ vào các biên bản nghiệm thu năm 2014 và bảng số liệu đo đạc, nghiệm thu tháng 2-2015 để chấp nhận yêu cầu của Liên hiệp HTX CT là chưa đủ cơ sở vững chắc vì các lẽ sau:

Thứ nhất, các tài liệu này không được Công ty NP thừa nhận, đồng thời đều là bản sao, không có công chứng, chứng thực hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 95 BLTTDS (tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận).

Thứ hai, có hai biên bản nghiệm thu tháng 11-2014 có nhiều người đại diện cho hai bên ký tên xác nhận. Nếu dựa vào hai biên bản nghiệm thu này thì khối lượng công việc thực hiện là hơn 8.000 m3 trong khi Liên hiệp HTX CT khai khối lượng đã thực hiện chỉ là hơn 7.200 m3. Như vậy, khối lượng trong hai biên bản nghiệm thu không khớp với khối lượng do Liên hiệp HTX CT yêu cầu nên phải làm rõ. Muốn xác định được thì phải ghi lời khai của người đại diện thi công vàcho đối chất giữa những người cùng ký tên trong biên bản nghiệm thu nhưng cấp sơ thẩm chưa tiến hành...

Thứ ba, bảng số liệu đo đạc, nghiệm thu tháng 2-2015 (có đại diện hai bên ký tên) có ghi các số liệu nhưng không diễn giải rõ khối lượng thực hiện là bao nhiêu nên phải xác định lại, phải cho hai bên đối chất để làm rõ theo khoản 2 Điều 97 BLTTDS.

Theo tòa phúc thẩm, chưa đủcăn cứ buộc Công ty NP thanh toán tiếp cho Liên hiệp HTX CT hơn 54 triệu đồng và cũng chưa đủ cơ sở bác yêu cầu của Liên hiệp HTX CT nên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải quyết lại như đã nói.