Bổ nhiệm 2 phó Phòng Công chứng số 4 TP.HCM
(PLO)- Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hai phó trưởng Phòng Công chứng số 4 TP.HCM. 

Bổ nhiệm 2 phó Phòng Công chứng số 4 TP.HCM  - ảnh 1
Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh (giữa) trao quyết định bổ nhiệm hai phó trưởng Phòng Công chứng số 4.

Cụ thể, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Kim Tuyến, sinh năm 1973, quê quán TP Hà Nội giữ chức vụ phó trưởng Phòng Công chứng số 4 TP.HCM từ ngày 2-4-2018. Trước khi giữ chức vụ phó trưởng Phòng Công chứng số 4 bà Tuyến là công chứng viên của phòng này.

Giám đốc Sở Tư pháp TP cũng bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Dũng, sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội giữ chức vụ phó trưởng Phòng Công chứng số 4 TP.HCM từ ngày 2-4-2018. Trước khi giữ chức vụ phó trưởng Phòng Công chứng số 4 thì ông Dũng là công chứng viên của phòng 4, TP.HCM.  

Thời gian giữ chức vụ của hai phó trưởng phòng công chứng là năm năm (kể từ ngày bổ nhiệm).  

KIM PHỤNG