Ông Lưu Văn Toàn làm phó Phòng Công chứng số 3

Thời gian giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ông Lưu Văn Toàn làm phó Phòng Công chứng số 3 ảnh 1

Bà Phan Thị Bình Thuận (giữa), Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đến trao quyết định bổ nhiệm phó trưởng Phòng Công chứng số 3 cho ông Lưu Văn Toàn sáng 2-4.  

Ông Lưu Văn Toàn sinh năm 1982, quê quán Ninh Bình. Ông Toàn làm việc về công chứng từ năm 2006.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Phòng Công chứng số 3 TP.HCM thì ông Toàn là công chứng viên Phòng Công chứng số 6.