Theo đó, bổ nhiệm ông La Hồng (sinh năm 1963), Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, giữ chức vụ chánh án TAND tỉnh này, với nhiệm kỳ năm năm kể từ ngày 1-12-2016.

Thay mặt lãnh đạo TAND Tối cao, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã trao quyết định bổ nhiệm chánh án TAND tỉnh An Giang cho ông La Hồng.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh An Giang cho ông La Hồng
Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Thúy Hiền trao quyết định bổ nhiệm chánh án TAND tỉnh An Giang cho ông La Hồng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TAND Tối cao, đề nghị Chánh án La Hồng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức xây dựng TAND hai cấp trong tỉnh thành một khối đoàn kết thống nhất.