Đại hội Hội công chứng viên TP.HCM  - ảnh 1

Hội CCV TP.HCM được thành lập từ năm 2012 – là một trong những tổ chức xã hội – nghề nghiệp công chứng đầu tiên được thành lập trên cả nước. Hội CCV TP đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa công chứng viên với các cơ quan nhà nước; là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết đội ngũ CCV.

Hội CCV TP đã phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, giám sát việc tuân theo pháp luật, thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ năm 2013 đến nay, Hội CCV TP đã được chọn để đại diện các Hội Công chứng Việt Nam tham gia Liên minh Công chứng quốc tế. Hội này đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến trong các Hội nghị thường niên của Ủy ban Châu Á, Liên minh Công chứng quốc tế…