Đề xuất phạt 80 triệu nếu tự ý tiết lộ họ tên, số điện thoại
(PLO)- Hành vi tự ý tiết lộ họ tên, số điện thoại hoặc các thông tin về dữ liệu cá nhân khác có thể bị xử phạt tối đa đến 80 triệu đồng.

Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo lần hai Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo dự thảo, dữ liệu cá nhân là dữ liệu về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể.

Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản (họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú, số điện thoại…) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (quan điểm chính trị, tôn giáo; sinh trắc học; tình trạng giới tính, đời sống, xu hướng tình dục…).

Chủ thể dữ liệu có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho bên xử lý dữ liệu cá nhân, bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, chủ thể cũng có quyền yêu cầu bên xử lý dữ liệu cá nhân chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân, chấm dứt việc tiết lộ hoặc cho phép truy cập vào dữ liệu cá nhân, xóa hoặc đóng dữ liệu cá nhân đã thu thập.

Cùng với đó, chủ thể dữ liệu có quyền khiếu nại khi dữ liệu cá nhân của mình bị xâm phạm và đòi bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo nêu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân.

Trong đó, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu tiết lộ dữ liệu cá nhân, hạn chế quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em…

Mức phạt cao hơn từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng được dự thảo đề xuất áp dụng với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới…

Một nội dung quan trọng khác cũng được đề cập trong dự thảo, đó là quy định về Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân là tổ chức trực thuộc Chính phủ, đặt tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Thành viên Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm không quá sáu người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoạt động kiêm nhiệm.

Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân có con dấu riêng. Chủ tịch Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân là Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân có nhiệm vụ triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân; cung cấp dịch vụ tư vấn, kỹ thuật, quản lý hoặc các dịch vụ chuyên biệt khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng sẽ là một trong những cơ quan bảo vệ quyền lợi của chủ thể dữ liệu, ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng dữ liệu cá nhân, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và thúc đẩy nhận thức về bảo vệ dữ liệu.

TUYẾN PHAN