Ông Lê Hữu Hòa, Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, trình bày báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng chưa cao - ảnh 1
Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KP 

Trong đó, tổng số thụ lý là 111.137 việc, tăng 4.368 việc (4,09%) so với năm 2017, chiếm 11,98% tổng thụ lý cả nước. Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 69.131.842.801.000 đồng, giảm 5.388.641.376.499 đồng (7,23%) so với năm 2017, chiếm 35,27% tổng thụ lý của cả nước.

 Năm 2019, Cục THADS TP tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết số 31 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, THA hành chính giai đoạn 2018-2021.

Với sáu giải pháp được đề ra năm 2019, gồm có tập trung nguồn lực, nhân lực xử lý các vụ việc THA có tài sản, giá trị phải thi hành lớn; tập trung xử lý tài sản đảm bảo trong các vụ việc tín dụng, ngân hàng, khẩn trương giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; tập trung xử lý thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng... Tập trung quyết liệt THA đối với các vụ việc tham nhũng - kinh tế, nâng cao tỉ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này...

Thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng chưa cao - ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị chiều 26-11. Ảnh: KP

Sáng cùng ngày, Cục THADS TP.HCM tổ chức tập huấn công tác THADS, hành chính năm 2019 cho các Chi cục THADS trên địa bàn TP.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định Cục THADS TP là địa bàn trọng điểm của hệ thống THADS. Kết quả công tác của cơ quan này ảnh hưởng đến kết quả chung của công tác THADS trên toàn quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS TP còn một số hạn chế như công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài còn chậm, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn chưa cao....

Bộ trưởng dự đoán công tác THADS những năm tiếp theo số việc thụ lý sẽ tiếp tục tăng, nhất là về tiền. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế khi khối lượng công việc ngày càng tăng. Vì thế, công tác THA trong toàn hệ thống THADS cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng phải nghiêm túc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Cụ thể là chú trọng hoàn thành các mục tiêu đề ra, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ. Vận hành có hiệu quả phần mềm quản lý THADS góp phần hiện đại hóa công tác THA cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp... 

 

Đơn thư khiếu nại giảm

Năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo Cục THADS TP quan tâm, đặc biệt là việc đối thoại trực tiếp với đương sự. Năm 2018, số đơn thư khiếu nại, tố cáo Cục nhận được giảm 124 đơn so với năm 2017 (666 đơn gồm 651 đơn khiếu nại và 15 đơn tố cáo). Trong đó, đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 254 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền là 412 đơn. Kết quả, đã giải quyết xong tăng cao hơn 5,49% so với năm 2017 (226 đơn khiếu nại và 13 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 94,09%...

(Trích báo cáo công tác năm 2018 của Cục THADS TP.HCM)