Chỉ vài ngày sau bà T. bán căn nhà của mình ở phường Tân Thuận Tây cho vợ chồng ông VTH, đến ngày 23-2 thì vợ chồng ông VTH hoàn tất việc sang tên. Tuy nhiên, ngày 10-3, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 7 vẫn thông báo cho Chi cục THA quận 7 rằng căn nhà trên thuộc sở hữu của bà T. Ngày 11-3, Chi cục THA quận 7 ra quyết định ngăn chặn đối với căn nhà nhưng cuối tháng 4-2016, Văn phòng Công chứng Tân Thuận vẫn công chứng cho vợ chồng ông VTH bán nhà cho người khác. Trước tình huống này, Chi cục THA quận 7 phải tạm dừng cưỡng chế THA...

Sau khi báo Phản ánh, chủ tịch UBND TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu cục trưởng Cục THA dân sự TP, giám đốc Sở TN&MT TP, giám đốc Sở Tư pháp TP kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan rồi báo cáo kết quả cho UBND TP trong tháng 8. Sau đó, các cơ quan này đã có công văn báo cáo kết quả cho UBND TP. Ngày 7-10, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đã chỉ đạo giao cho Sở Tư pháp TP thông tin cho báo; chủ trì tham mưu cho UBND TP chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả các công tác liên quan.