Từ khóa:

#Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Tìm thấy 79 kết quả
Video: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Đất đai là nguồn lực to lớn của đất nước

Video: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Đất đai là nguồn lực to lớn của đất nước

(PLO)-  Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật đất đai (sửa đổi). Có thể nói rằng đây là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các Chính sách được quy định trong rất nhiều luật khác; tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trong tháng 11-2022

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trong tháng 11-2022

(PLO)-  Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẳng định sẽ nỗ lực chỉ đạo các đơn vị, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-10-2022.