Trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Obama ngày 20-1-2009, dư luận chú ý hai chi tiết sau liên quan tới nghi thức: quyển Kinh thánh và lời tuyên thệ của tổng thống mới.

Quyển Kinh thánh

Điều 2 của Hiến pháp Mỹ buộc tổng thống, phó tổng thống mới phải tuyên thệ trước khi nhậm chức. Người làm lễ tuyên thệ cho tổng thống Mỹ thường là chánh án tòa án tối cao, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: Tổng thống Calvin Coolidge tuyên thệ với người cha là một công chứng viên nghèo vào năm 1923.

Tổng thống Obama đặt tay trên quyển Kinh thánh tuyên thệ nhậm chức

Hiến pháp Mỹ không buộc các vị tổng thống Mỹ phải dùng quyển Kinh thánh để tuyên thệ. Tuy nhiên, hầu hết các vị tổng thống Mỹ đã dùng quyển Kinh thánh. Quyển Kinh thánh của Tổng thống G. Washington được các tổng thống Warren Harding, Dwight Eisenhower và George H. W. Bush sử dụng. Các tổng thống khác chọn quyển Kinh thánh gắn bó với cá nhân họ để tuyên thệ, như Tổng thống Bill Clinton tuyên thệ với quyển Kinh thánh của bà ông.

Ngoài ra, một số tổng thống không dùng quyển Kinh thánh trong lễ tuyên thệ như Tổng thống John Quincy Adams dùng quyển sách luật, Tổng thống Lyndon B. Johnson dùng sách lễ Misa trong lễ tuyên thệ diễn ra trên chiếc máy bay Air Force One dành riêng cho ông. Tổng thống Washington hôn quyển Kinh thánh sau khi đọc lời tuyên thệ nhưng các tổng thống sau này không làm như vậy.

Hai tổng thống dùng một quyển Kinh thánh

Tổng thống Obama dùng lại quyển Kinh thánh mà Tổng thống Abrabam Lincoln đã dùng trong lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4-3-1861. Đó là quyển sách có bìa màu rượu chát đỏ, gồm cả Cựu ước và Tân ước. Quyển Kinh thánh này được ông William Thomas Carroll, một viên chức của Tòa án tối cao đưa về trước lễ nhậm chức.

Tổng thống Obama tuyên thệ lại

Trang cuối cùng của quyển sách, ngoài con dấu của Tòa án tối cao còn có dòng chữ viết tay sau: “Tôi, William Thomas Carroll, viên chức của tòa, chứng thực rằng quyển Kinh thánh này ông Honble. R. B. Taney, Chánh án Tòa án tối cao đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ cho Ngài Abraham Lincoln”.

Hiện nay, quyển Kinh thánh này do Thư viện Quốc hội Mỹ cất giữ. Mãi từ năm 1861 cho tới nay, lần đầu tiên quyển Kinh thánh của Tổng thống Abraham Lincoln mới được sử dụng lại trong lễ tuyên thệ của Tổng thống Obama.

Quyển Kinh thánh, trang bìa và trang cuối

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Abraham Lincoln cách đây 148 năm, đứng trước tình trạng phân hóa trầm trọng của đất nước, ông Lincoln đã đọc diễn văn kêu gọi nước Mỹ đoàn kết. Theo Ủy ban tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Obama, việc Tổng thống Obama dùng quyển Kinh thánh mà Abraham Lincoln đã sử dụng như một biểu tượng nhắc nhở, nhấn mạnh tới sự đoàn kết của nước Mỹ và sự gắn kết với quá khứ.

Lễ tuyên thệ của Tổng thống Abraham Lincoln

Lời tuyên thệ

Hiến pháp Mỹ ghi một câu mà Tổng thống Mỹ phải đọc đúng từng chữ trong lễ tuyên thệ như sau: “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States...”. (Tôi long trọng thề (khẳng định) rằng sẽ trung thành thực hiện chức vụ tổng thống Mỹ và sẽ dốc hết khả năng để giữ gìn, bảo vệ và bênh vực Hiến pháp Mỹ).

Nếu vì một lý do nào đó, lời tuyên thệ bị đọc sai, phải tổ chức cho tổng thống mới tuyên thệ lại. Trường hợp tuyên thệ lại vừa xảy ra với Tổng thống Obama. Trong lễ tuyên thệ ngày 20-1, thẩm phán Tòa án tối cao đã nhắc sai vị trí của từ “faithfully” trong câu tuyên thệ khiến cho Tổng thống Obama đọc sai theo. Thay vì nói “faithfully execute the Office of the President of the United States” nhưng ông Obama đã đọc “execute the Office of the President of the United States faithfully”. Ông Obama đã cẩn thận đọc lại lời tuyên thệ tại Nhà Trắng vào ngày 21-1.

 

PHÚ DƯƠNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)