Quốc hội khai mạc kỳ họp 'mang tính cầu nối, chuyển giao...'

Sáng 24-3, Quốc hội bước vào kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

Suốt chặng đường gần năm năm qua, Quốc hội đã nỗ lực, đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước".

Tuy tình hình trong nước và quốc tế có thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhưng “dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức không ngừng cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, quốc gia, dân tộc.

Các ĐBQH chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng và Nhà nước trước khi khai mạc kỳ họp 11. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp 11 là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới.

“Có thể nói, đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Kỳ họp này Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử cùng một số đạo luật quan trọng khác. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung để trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này.

Ngay sau phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội. Báo cáo nêu những thành tựu của Quốc hội trên các phương diện thể chế hóa quan điểm của Đảng, Trung ương, lập pháp, giám sát và các vấn đề khác theo luật định. 

Trình bày xong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội mời các đại biểu xem phim tư liệu “Quốc hội Khóa XIV: Những thành tựu và dấu ấn nổi bật”.

Theo chương trình, sau khi Quốc hội xem phim xong, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm