Từ khóa:

#quốc lộ
Tìm thấy 120 kết quả
Ảo tưởng ‘độ lỳ’ chủ nhân

Ảo tưởng ‘độ lỳ’ chủ nhân

Đêm khuya, nàng gió từ biển Tuy Phong (Bình Thuận) ùa vào đất liền rồi tha thẩn rong chơi trên quốc lộ. Tới chân cầu Bậc Lở, nàng thấy công trình hoành tráng, nguy nga nằm xéo bên cầu nên len lén tiến vào bắt chuyện.