Tập thể hóa: Trong những năm gần đây, số người liên quan trong các vụ án tham nhũng tại Trung Quốc có xu hướng chuyển từ cá nhân sang nhiều người, từ đó dẫn đến các chuỗi vụ án.

Chức vụ cao: Theo thống kê, trong thời gian năm năm từ năm 2003 đến năm 2007, tổng cộng có 35 quan chức cấp phó ở tỉnh (như phó chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy) bị bắt giữ vì liên quan đến tham nhũng, bình quân bảy người/năm. Riêng năm 2009 có 17 quan chức cấp trưởng cấp tỉnh (chủ tịch tỉnh và các chức vụ đồng cấp khác) bị bắt giữ.

Khoản tiền tham nhũng lớn: Số tiền tham nhũng từ bình quân hàng triệu nhân dân tệ đã tăng lên hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ví dụ trong năm 2009, tiền tham nhũng của 31 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước lên tới 3,4 tỉ nhân dân tệ (10.832 tỉ đồng VN), bình quân đầu người là 100 triệu nhân dân tệ (318,6 tỉ đồng VN).

Giao dịch tiền-quyền: Đây là một dạng quyền lực không liên quan trực tiếp đến tiền của, do đó quá trình và hình thức diễn ra rất kín đáo, như ưu đãi, chia cổ phần, lương kiêm chức…

Quy tắc ngầm: Văn hóa quy tắc ngầm rất thịnh hành trong quan trường Trung Quốc, mọi người đều biết và đều tuân thủ, người tham gia sẽ tồn tại, người không tham gia sẽ bị loại trừ.

Quốc tế hóa: Trong mấy năm gần đây, ngày càng nhiều quan tham Trung Quốc tìm kiếm cơ hội gửi tiền và bỏ trốn ra nước ngoài. Chúng cấu kết với người ngoài ngành, ngoài khu vực, ngoài quốc gia cùng phạm tội, rửa tiền bẩn.

Lĩnh vực tham nhũng mới: Ngày càng phát sinh nhiều hiện tượng tham nhũng trong các lĩnh vực mới phát triển như ngân hàng, tiền tệ, bảo hiểm, ủy thác, tín dụng, bán đấu giá… Trong các lĩnh vực này, tham nhũng có đặc trưng tiền tệ hóa, mang tính chất ảo.