Điều kiện bắt buộc để chuyển thẩm quyền xét xử là khi những người tham gia phiên tòa và thân nhân của họ hoặc những người có quan hệ gần gũi với họ bị đe dọa. Muốn ra bản án, trong hội đồng thẩm phán phải có ba thẩm phán Tòa án Tối cao. Điều luật mới nhằm bảo vệ nhân chứng và nạn nhân, bảo đảm quá trình xét xử khách quan, giảm tội cho các phần tử khủng bố hợp tác phá án.

Các hành vi có xu hướng cực đoan là các hành vi phạm pháp vì lý do thù hằn chính trị, tư tưởng, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, hay thù hằn hoặc thù nghịch đối với một nhóm xã hội.

ĐỖ NGUYÊN THIỀU (Theo Vremya Novosty)