Đổi lại, chính phủ sẽ không bắt giữ băng này, chuyển vụ án giết người của anh em nhà Perez cho hội đồng bộ tộc xem xét và tịch thu vũ khí của các đối thủ băng anh em nhà Perez.

Quân đội đào được hầm chôn vũ khí gần trang trại của tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao Andal Ampatuan ngày 12-12.

Liên quan đến vụ thảm sát 57 con tin ở tỉnh Maguindanao vào tháng trước, tối 12-12, Tổng thống Gloria Arroyo hủy bỏ lệnh thiết quân luật trong tỉnh. 4.000 binh sĩ vẫn tiếp tục ở lại. Đến nay đã có hơn 500 người liên can đến vụ thảm sát bị bắt giữ, trong đó có bảy người trong gia đình Ampatuan, chủ mưu vụ thảm sát. Cảnh sát đã đề nghị Bộ Tư pháp truy tố 247 nghi can.

(Theo CNN, Inquirer, AP)