Kiểm toán Nhà nước Thái Lan đã phát hiện 335 vụ chi tiêu sai nguyên tắc làm thiệt hại số tiền 1,75 tỉ baht (52 triệu USD). Cơ quan điều tra đã có kết luận 67 vụ, thu hồi khoảng 500.000 USD, 40 vụ được đưa ra tòa. 33 quan chức địa phương đã bị sa thải, 30 người khác bị hạ lương.

Báo cáo của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ghi nhận, dù số vụ tham nhũng liên quan tới các hoạt động mua bán giảm xuống 46 vụ so với 122 vụ năm 2008 nhưng số tiền sai phạm đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy, các vụ tham nhũng năm 2009 tập trung ở một số dự án lớn.

Theo HỒNG THÀNH (Thanh tra PCTN)