Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc vừa công bố, trong năm 2010, hệ thống kiểm tra kỷ luật các cấp từ trung ương đến địa phương đã phát hiện tổng cộng 21,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,24 tỷ USD) ngân sách quốc gia nằm trong các “quỹ đen”.

Những quỹ đen này tồn tại chủ yếu ở một số cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước, các tập đoàn và doanh nghiệp của Nhà nước.

Chính nhờ những phát hiện này mà Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc đã điều tra và khám phá tổng cộng 45.593 trường hợp biển thủ công quỹ. Số quan chức, công chức liên quan tới quỹ đen bị đưa ra xét xử trong năm 2010 là 2.669 người.

Theo Nhật Anh (Thanh tra PCTN)