Quy định mới về 4 danh mục chất ma túy và tiền chất

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất liên quan đến mục đích bất hợp pháp thì Bộ Công an phối hợp xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

Chính phủ vừa có quy định mới nêu rõ bốn danh mục chất ma túy và tiền chất tại Nghị định 57/2022, chính thức có hiệu lực từ ngày 25-8.

Cụ thể, trong danh mục I gồm các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục II sẽ gồm chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục III là các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV gồm các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy).

Chính phủ giao Bộ NN&PTNT có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất, chất ma túy và tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định.

Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc theo quy định tại ba Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống ma túy, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(PLO)-  Nhằm cải cách thủ tục hành chính, các Bộ ban hành nhiều văn bản quy định mới về tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức. Trong đó, có bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ tuỳ theo vị trí việc làm.