Sàng lọc, miễn nhiệm, thay người làm việc không hiệu quả

Sáng 15-1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ trong xây dựng nền hành chính hiệu quả, hiện đại, chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng các dịch vụ công.

Chấm dứt tình trạng chạy chọt trong tuyển dụng

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý các cơ quan xác định vị trí việc làm phải đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương. “Trong tuyển dụng cần rà soát, sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỉ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả” - Phó Thủ tướng nói thêm.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Nội vụ cần nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính. Về tổ chức bộ máy, cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước để đề xuất phân công phù hợp.

Ghi nhận những đóng góp của ngành nội vụ trong năm 2018 nhưng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra một số hạn chế. như: công tác xây dựng ban hành thể chế còn chậm; việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới, đánh giá, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; còn cán bộ vi phạm đạo đức công vụ; thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện, chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Số lượng tổng cục và cục đều tăng

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay năm 2018 các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ.

44.500 tổng biên chế công chức, sự nghiệp phải cắt giảm trong năm 2019. Trong đó, biên chế công chức giảm hơn 5.500 người; biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Trong ba năm 2016-2018, số biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương đã giảm hơn 12.400 người. 

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tính đến thời điểm 27-12-2018, chưa kể Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, số lượng vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 248 (giảm 12 tổ chức). Tuy nhiên, số cục lại tăng thêm bảy, thành 125 tổ chức; còn số tổng cục và tương đương tăng hai (gồm Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương và Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ NN&PTNT), thành 29 tổng cục. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm tám đơn vị.

Cạnh đó, số vụ, cục, đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục đều tăng. Cụ thể, số vụ và tương đương thuộc tổng cục tăng sáu tổ chức; cục và tương đương thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng hai tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng năm đơn vị.

Số ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là 52 tổ chức, giảm một tổ chức; đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ là 154, giảm 37 tổ chức.

Hà Nội giảm hàng ngàn biên chế

•  Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Trần Huy Sáng, Hà Nội đã cơ bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, trong đó đơn vị sự nghiệp thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 (giảm 121 đơn vị); đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm từ 206 xuống còn 96 (giảm 110 đơn vị). Ngoài ra, Hà Nội cũng sắp xếp xong 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án, sáp nhập ba cơ quan quỹ thành một đơn vị.

Hà Nội tinh giản được 1.855 biên chế và kiến nghị trung ương cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tương tự như TP.HCM.

• Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết: Đến nay Bộ Nội vụ đã phê duyệt cho TP.HCM tinh giản 472 trường hợp, trong đó có 93 công chức, 170 viên chức, 142 hợp đồng và 67 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể.

Đối với công tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp, đến nay đã có 40 đơn vị sự nghiệp công lập khối y tế tự chủ chi thường xuyên, giảm giao biên chế trên 23.500 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm