Sao phải trình đến Chính phủ đổi tên ‘Trạm thu giá’?

 Trả lời chất vấn ngày 4-6 vừa rồi của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã thay mặt Bộ nhận trách nhiệm về những yếu kém vừa qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thể cho biết sẽ trình Chính phủ xem xét sửa tên "trạm thu giá BOT" bằng một tên gọi khác. Một người dân như tôi đây nghe chuyện trình Chính phủ sửa tên trạm sao khó ưng quá. 

Sắp tới đây, các "trạm thu giá" như thế này sẽ được thay tên bằng  một tên gọi khác. Ảnh: L.ĐỨC

Tên gọi “Trạm thu giá BOT” được gọi theo Thông tư 49/2016/TT-BGTVT do chính Bộ Giao thông Vận tải ban hành.  Trong thông tư này lý giải: “Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi chung là trạm thu giá) là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Vậy thì muốn đổi tên “trạm thu giá” thành tên gì thì Bộ Giao thông Vận tải tự chỉnh sửa cho phù hợp, miễn đừng để tối nghĩa như cụm từ “Trạm thu giá” vừa rồi  khiến dư luận phản ứng là được, đâu nhất thiết phải trình lên đến Chính phủ để được xem xét.  Sao lại cần phải xin sửa đổi cái chưa phù hợp do chính mình đã ban hành ra? Một việc quá đơn giản mà cách giải quyết của Bộ cứ lòng vòng như thế thì biết bao giờ mới thay đổi được bộ mặt giao thông ở nước ta? 

Rất mong Bộ trưởng ra tay ngay và luôn, không cần thiết phải thêm việc cho Chính phủ như vậy.  

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm