Sở GD-ĐT TP.HCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen

Sở GD-ĐT TP.HCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen ảnh 1

Các chủ tọa của buổi gặp gỡ báo chí của trường ĐH Hoa Sen vào ngày 4-8. Ảnh: H.Vi

Theo công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời ông Nguyễn Trung Đức, thành viên hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen có đoạn: "Sở có nhận được tờ trình ngày 6-8-2014 của ông Đức về báo cáo tổng quát đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Trường ĐH Hoa Sen và đề nghị UBND TP.HCM xem xét công nhận hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ II (2012-2017). 

Đồng thời, Sở GD- ĐT cũng nhận được văn bản số 829/ĐHHS-HĐQTngày 4-8-2014 kiến nghị về đại hội đồng cổ đông bất thường của ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen cùng 4 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát ký tên với nội dung đề cập đến tính bất hợp pháp của đại hội đồng cổ đông bất thường và không thống nhất vốn sở hữu cổ phần của từng cổ đông".

Vì vậy, để có cơ sở xem xét tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội đồng cổ đông bất thường, Sở GD-ĐT TP,HCM đề nghị ông Nguyễn Trung Đức cùng với hội đồng quản trị và các cổ đông giải quyết để thống nhất tỷ lệ vốn của từng cổ đông cũng như vốn của trường.

Từ đó, Sở GD-ĐT TP.HCM kết luận chưa có đủ cơ sở xem xét hồ sơ để trình UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị của Trường ĐH Hoa Sen qua đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2-8.

Trước đó vào ngày 2-8, ông Nguyễn Trung Đức - thành viên HĐQT ĐH Hoa Sen và nhóm cổ đông chiếm hơn 30% cổ phần đã đứng ra Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã báo cáo các sai phạm trong quản lý, điều hành hoạt động của bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, sự thiếu trách nhiệm của HĐQT nhà trường, từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT mới…

Sau đó, vào ngày 4-8, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đương nhiệm trường ĐH Hoa Sen đã có buổi gặp gỡ báo chí để trình bày một số nội dung trước việc một nhóm cổ đông vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 2-8. Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch hội đồng quản trị trường ĐH Hoa Sen cho rằng Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2-8 chỉ nhằm mục đích lật đổ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của trường ĐH Hoa Sen.

HUYỀN VI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm