Sự hài lòng của bệnh nhân giúp BV tăng lợi nhuận

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân. Chất lượng dịch vụ càng cao thì mức độ hài lòng của bệnh nhân càng lớn và ngược lại. Sự hài lòng của bệnh nhân có mối quan hệ với lợi nhuận của bệnh viện (BV), giúp gia tăng 17%-27% lợi nhuận cho BV, tăng tính cạnh tranh với các đơn vị khác.

Theo Bộ Y tế, sự hài lòng hay không hài lòng của bệnh nhân còn giúp các đơn vị trong việc cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ, xem xét các khâu, các dịch vụ bệnh nhân chưa hài lòng để từ đó có các biện pháp khắc phục.

Nội dung của đề án trên là xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng bao gồm năm nhóm chỉ số (với những tiêu chí cụ thể) về: Tiếp cận; minh bạch thông tin và thủ tục hành chính; cơ sở vật chất; nhân viên y tế; kết quả cung cấp dịch vụ.

Bộ chỉ số và các tiêu chí đánh giá sẽ được áp dụng cụ thể với từng loại dịch vụ của từng lĩnh vực bao gồm: Dược, khám chữa bệnh, dự phòng và quản lý môi trường y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, khoa học đào tạo công nghệ.

Bộ Y tế yêu cầu hằng năm, các BV tổ chức công khai chỉ số hài lòng của người bệnh trên địa bàn.

DUY TÍNH

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.