Sự hài lòng của bệnh nhân giúp BV tăng lợi nhuận

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân. Chất lượng dịch vụ càng cao thì mức độ hài lòng của bệnh nhân càng lớn và ngược lại. Sự hài lòng của bệnh nhân có mối quan hệ với lợi nhuận của bệnh viện (BV), giúp gia tăng 17%-27% lợi nhuận cho BV, tăng tính cạnh tranh với các đơn vị khác.

Theo Bộ Y tế, sự hài lòng hay không hài lòng của bệnh nhân còn giúp các đơn vị trong việc cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ, xem xét các khâu, các dịch vụ bệnh nhân chưa hài lòng để từ đó có các biện pháp khắc phục.

Nội dung của đề án trên là xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng bao gồm năm nhóm chỉ số (với những tiêu chí cụ thể) về: Tiếp cận; minh bạch thông tin và thủ tục hành chính; cơ sở vật chất; nhân viên y tế; kết quả cung cấp dịch vụ.

Bộ chỉ số và các tiêu chí đánh giá sẽ được áp dụng cụ thể với từng loại dịch vụ của từng lĩnh vực bao gồm: Dược, khám chữa bệnh, dự phòng và quản lý môi trường y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, khoa học đào tạo công nghệ.

Bộ Y tế yêu cầu hằng năm, các BV tổ chức công khai chỉ số hài lòng của người bệnh trên địa bàn.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm