COVID-19 ở Việt Nam: Cập nhật đến 12-3, tìm ra 2 hành khách

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Tìm ra tung tích hai hành khách trên VN0054. Đến trưa 12-3, Việt Nam có thêm 23 ca nhiễm mới tính từ ngày 6-3, gồm những ca sau đây.