“Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy quá nhiều người kháng cả hai thế hệ thuốc. Chúng tôi đã nghĩ điều này sẽ không thể xảy ra. Trước đây những bệnh nhân kháng loại thuốc thế hệ cũ thymidine analogue thường được cho là sẽ không kháng loại thuốc tenofovir thế hệ mới. Nhưng giờ bệnh nhân có thể kháng cả hai loại” - theo trưởng nhóm nghiên cứu Ravi Gupta.

Theo nhà nghiên cứu Gupta, điều này buộc các bác sĩ phải cẩn trọng hơn trong kê đơn và điều trị. Cần thiết phải có thiết bị kiểm tra tình trạng kháng thuốc của bệnh nhân trước khi bắt tay vào điều trị. Điều này cũng sẽ giúp các bác sĩ giám sát tốt hơn việc kháng thuốc điều trị HIV trên toàn cầu.