Bà Mai cho biết thêm theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm, phèn nhôm và bột talc chỉ được phép sử dụng trong chế biến và sản xuất một số loại thực phẩm, không được dùng trong sản xuất hạt hướng dương. Chi cục vẫn tiếp tục lấy thêm các mẫu hướng dương trên địa bàn TP.HCM để kiểm định.

TRẦN NGỌC