Thân nhân bệnh nhi có thể đặt hẹn trước số thứ tự, phòng khám và cả yêu cầu bác sĩ khám qua số điện thoại 08.22.117127.

D.TÍNH