Dự án đầu tư và đổi mới dịch vụ y tế cơ sở sẽ giúp các trạm y tế tuyến xã phát hiện và quản lý tốt hơn các loại bệnh không lây nhiễm, đồng thời tăng cường vai trò kiểm soát bệnh truyền nhiễm, cung cấp dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Dự kiến khoảng 9,2 triệu người sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

Dự án sẽ giúp cung cấp cho các trạm y tế tuyến xã trang thiết bị, đào tạo và công cụ quản lý chất lượng, nâng cấp cơ sở vật chất theo chuẩn quốc gia. Dự án cũng sẽ giúp đổi mới chính sách nhằm tăng cường bền vững tài chính, chất lượng dịch vụ và thực hiện một số thí điểm về đổi mới sáng tạo.

13 tỉnh tham gia dự án gồm Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình (miền Bắc); Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Ninh Thuận (miền Trung); Long An, Trà Vinh, Hậu Giang và Bạc Liêu (miền Nam).

Ngoài khoản vay 80 triệu USD do Hiệp hội Phát triển quốc tế cung cấp, gói tài chính có thêm một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 25 triệu USD. Khoản viện trợ không hoàn lại này gồm 17 triệu USD từ Quỹ Tài chính toàn cầu về phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên nhằm hỗ trợ trả phần lãi suất vay; 5 triệu USD từ Quỹ Tín thác nhiều nhà tài trợ cho các chương trình y tế; 3 triệu USD từ Quỹ Tín thác nhiều nhà tài trợ giải quyết các vấn đề về bệnh không lây nhiễm tại các nước thu nhập thấp và trung bình. Ngoài ra, dự án còn nhận được khoản đóng góp bằng hiện vật từ Liên minh Vaccine Gavi.