Bài "Web cho giới trẻ: có một đống rác" trên Báo Tuổi trẻ ngày 15-11-2009 phản ánh cả những trang website đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động cũng có nhiều chuyên mục dành cho giới trẻ đăng nhiều thông tin sai lệch về lối sống, thời trang, quan niệm lệch lạc về hôn nhân, tình dục, bạo lực, thậm chí đăng cả những hình ảnh minh họa hở hang, phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống của người Việt Nam. Những thông tin nguy hại này vô hình dung đã khuyến khích giới trẻ chạy theo lối sống thực dụng, buông thả,... ảnh hưởng đến nhân cách, đạo đức, lối sống, văn hóa và trí tuệ của thanh thiếu niên Việt Nam.

Trước vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải tiến hành tổng rà soát, kiểm tra các trang website đã được Bộ cấp phép, nếu thấy hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cơ quan chủ quản ngành Thông tin Truyền thông cần nghiên cứu, đề xuất biện pháp để quản lý thông tin, kể cả hình ảnh, video clip, đăng trên các website đã được Bộ cấp phép tốt hơn.

Việc triển khai các nhiệm vụ trên phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12-2009.

Theo GIA VI (Chinhphu.vn)
Gia Vi