Quảng Nam có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

(PLO)- Ông Nguyễn Như Công, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức được điều đồng, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam.