Hiệp hội doanh nghiệp hàng không (VABA) vừa tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện cho các hãng hàng không vay vốn ưu đãi.

Theo VABA, dịch COVID-19 đã làm các hãng hàng không lâm vào tình trạng nguy hiểm, doanh thu giảm 80-90%, dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng. Các nguồn lực về tài sản, tài chính tích lũy của các hãng bị cạn kiệt.

Vì vậy, VABA đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận và có văn bản kiến nghị Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn 4.000 - 6.000 tỉ đồng, lãi suất 0% như đã thực hiện với Vietnam Airlines.

Cạnh đó, hiệp hội cũng đề nghị cho các hãng hàng không được vay gói 25.000 - 30.000 tỉ đồng với lãi suất thấp (nhà nước cấp bù lãi suất 4-5%). Tiền này nhằm giúp các hãng chi thường xuyên, mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các chương trình dự án, bảo trì, duy trì hoạt động và phát triển trong và sau dịch.

Ngoài ra, VABA cũng đề nghị giảm một số mức thuế, phí dịch vụ hàng không, để giúp các hãng hàng không vực dậy.