Tải công văn 1512/TCT-CS ngày 8-5 của Tổng cục Thuế

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ