Tải công văn 2098/TCTHQ-TXNK ngày 27-4 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ