Tải công văn 2265/TCHQ-TXNK ngày 10-5 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ