Tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Cần học Bác một cách thực chất; học trong sâu thẳm tâm hồn với những việc làm tự giác, cụ thể từ nhỏ đến lớn mỗi ngày. Đặc biệt, xin hãy học Bác về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, công chức!

Theo báo cáo về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ, từ ngày 1-10-2021 đến 31-7-2022, phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 33,33% với 396 vụ. Từ những con số đáng buồn này, một lần nữa cần phải nhìn lại câu chuyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không thể phủ nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với xã hội. Hình ảnh những cán bộ, công chức, viên chức không quản hiểm nguy vật lộn với đại dịch COVID-19; hình ảnh những chiến sĩ chữa cháy lăn xả trong khói lửa, chấp nhận hy sinh để giành giật sự sống cho người dân… mãi ghi dấu như biểu tượng đẹp của nghĩa cả. Nhưng, cũng thật đau lòng khi phải chứng kiến nhiều cán bộ, công chức trung cấp, cao cấp bị khai trừ Đảng, bị xử lý hình sự chỉ trong vài năm gần đây.

Cần phải có sự đột phá về công tác cán bộ bao gồm từ khâu tuyển dụng, bổ nhiệm đến bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên để nâng cao tư tưởng, đạo đức, đẩy lùi tiêu cực. Nhưng trước khi bàn về việc tạo chuyển biến trong cơ chế cho công tác cán bộ, cần tạo chuyển biến bên trong mỗi người.

Từ hơn nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, là mối nguy hại lớn đối với mỗi cán bộ, công chức và toàn xã hội.

Có những ý kiến nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ cốt cán trong sáng về đạo đức, hết lòng phục vụ sự nghiệp cách mạng, nhân dân. Để làm được điều đó, bản thân Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong và tư tưởng của Người về công tác cán bộ là kim chỉ nam lan tỏa.

Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tính tiên phong, gương mẫu, xem đó là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Bác từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Theo Bác, sự tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên bao hàm từ việc lớn như chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, quy định của tập thể, đến những việc bình thường như ăn, ở, mặc, sử dụng phương tiện đi lại... Người đặc biệt coi trọng đạo đức của cán bộ với những câu nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”; “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước. Để phong trào này tạo sự chuyển biến rõ rệt trên thực tế, cần học Bác một cách thực chất; học trong sâu thẳm tâm hồn với những việc làm tự giác, cụ thể từ nhỏ đến lớn mỗi ngày.

Đặc biệt, xin hãy học Bác về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, công chức!

Để thị trường xăng dầu vận hành bình thường

Để thị trường xăng dầu vận hành bình thường

(PLO)-  Việc đồ ng loạt tung lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra xăng dầu trên cả nước không phải là liều thuốc tốt nhất để thị trường xăng dầu vận hành hiệu quả. Nó không giải quyết được tận gốc rễ những bất cập tồn tại khá lâu trên thị trường xăng dầu.