Thanh tra lao động, tiền lương 25 DNNN

Việc thanh tra bắt đầu từ ngày 30-9. Thời gian thanh tra, kiểm tra từ năm 2010 đến 2012.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, đánh giá quỹ tiền lương, thù lao, tiền lương và thu nhập thực tế của viên chức quản lý theo quy định. Ngoài ra, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và viên chức quản lý của DN... Sau khi thanh kiểm tra, Sở LĐ-TB&XH sẽ báo cáo kết quả, kiến nghị UBND TP về thực trạng và đề ra giải pháp tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong DN tránh tình trạng sai phạm như bốn công ty công ích mà TP vừa phát hiện.

N.ĐỨC