Thất thoát, lãng phí sẽ xử lãnh đạo

Đó là phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí cho năm 2017 mà UBND TP Đà Nẵng vừa vạch ra trong báo cáo gửi Thành ủy, Thường trực HĐND TP.
Theo đó, Đà Nẵng sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết loại bỏ những cản trở về thể chế và thủ tục hành chính tạo điều kiện cho sách nhiễu, tham nhũng.

Thực hiện mạnh mẽ sự phân cấp trong hệ thống hành chính đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định...

Thất thoát, lãng phí sẽ xử lãnh đạo ảnh 1
Đà Nẵng sẽ có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Ảnh: LÊ PHI

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cho hay sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các dự án; thường xuyên giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát; có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, giãn tiến độ các công trình chưa cấp bách, cắt giảm các công trình chưa cần thiết.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, TP sẽ tăng cường công tác quản lý tài sản, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kê khai báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản và kịp thời nhập kê khai tài sản ở các đơn vị. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Về thực hiện cải cách hành chính nhà nước. UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính (đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai và các thủ tục đầu tư). Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan thường xuyên và thiết yếu đến đời sống của người dân.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

Tập trung thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công.
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày

(PLO)- Sau trả lời chất vấn của Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, các bộ trưởng lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.